Czym jest sąd polubowny?System sądownictwa w Polsce dla osób postronnych może wydawać się bardzo skomplikowany, zwłaszcza, jeśli nigdy nie miały kontaktu z naszym rodzimym sądownictwem. Może to i dobrze? Oznacza to bowiem w dużej mierze, że nigdy nie postępowały sprzecznie z obowiązującym stanem prawnym i nie musiały stawiać się na wezwanie sądu. Jednym z rodzajów sądów jest sąd polubowny, funkcjonujący w rozbudowanej strukturze polskiego sądownictwa. Czym się zajmuje, jaka jest jego definicja i podstawowe funkcje? Sprawdźmy to!


Czym jest sąd polubowny?

Foto: p4.biztok.pl


Sąd polubowny jest zaliczany do grupy sądów niepaństwowych. Zajmuje się on wydawaniem wyroków i orzekaniem w sporach cywilnoprawnych poddanych mu pod rozstrzygnięcie z zastosowaniem zapisu na sąd polubowny. Generalnie, sądownictwo polubowne najczęściej orzeka w sprawach oprawa majątkowe, bądź też w sprawach o prawa niemajątkowe, które jednocześnie mogą być przedmiotem ugody. Taki sąd nie może jednak rozstrzygać spraw o alimenty. Tym zajmuje się sądownictwo rodzinne. Wyroki wydawane przez sąd polubowny są takie same i mają taką samą moc prawną, jak w przypadku powszechnego rodzaju sądów. Te ostatnie mogą odmówić uznania lub stwierdzenia wykonalności wyroku wydanego przez sędziego polubownego, jeśli według przepisów odpowiednich ustaw spół powinien być rozpatrzony na przykład przez inny sąd.
Brak komentarzy.

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.